Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Zbiorniki ciśnieniowe

Kondensator pary

Nasze przedsiębiorstwo jest również producentem kondensatorów pary, posiadamy certyfikat przyzwalający na wykonawstwo rozwalcowania rur w ścianach sitowych. Duże doświadczenie naszej załogi w produkcji tego typu urządzeń pozwala zapewnić naszym klientom pewność wykonania oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych w przedmiocie wszelkich zbiorników typu wymiennik, gdzie konieczne jest połączenie ścian sitowych z rurami za pomocą technologii rozwalcowania lub spawania - przy zachowaniu dużej dokładność wykonania.

FILTR CIŚNIENIOWY LATERALNY, PIONOWY, TYP FCP 2-11 WYKONANIE A1, A2, A3

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. A stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

Czytaj więcej...

FILTR CIŚNIENIOWY PŁYTOWY, PIONOWY, TYP FCP 2-11 WYKONANIE B, C, D

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. B, C, D stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

Czytaj więcej...

FILTR CIŚNIENIOWY SPECJALNY

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Filtry ciśnieniowe pionowe o dużych powierzchniach filtracji są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Filtry ciśnieniowe pionowe, dwusekcyjne są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Filtry ciśnieniowe poziome są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Czytaj więcej...

MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, DYNAMICZNY, TYP ARDW 1-4 (Z WYPEŁNIENIEM)

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne, dynamiczne (z wypełnieniem pierścieniowym) służą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody.Przeznaczone są do indywidualnej współpracy z filtrem (np. odżelaziaczem) w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu Ps=6 bar oraz max / min temperaturze dopuszczalnej Ts=6°C do 20°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy (wymagany krótszy czas przetrzymania). Średni zalecany czas przetrzymania dla mieszaczy typu ARDW wynosi ok. 30 - 50 s. Stosuje się je najczęściej w sytuacji ograniczonych możliwości powierzchniowych obiektu. Zastosowane połączenie kołnierzowe na płaszczu umożliwia ich łatwą obsługę i eksploatację - zwłaszcza czyszczenie i konserwację.

Czytaj więcej...

DYNAMICZNY MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY CENTRALNY, STOJĄCY, TYP ARD 1-5

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Dynamiczne mieszacze wodno-powietrzne centralne, stojące służą do napowietrzania wody uzdatnionej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do współpracy z filtrem (odżelaziaczem) lub zespołem % ltrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym Ps=6 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej Ts=50°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy. Stosuje się je najczęściej w sytuacji ograniczonych możliwości powierzchniowych obiektu. Zastosowane połączenie kołnierzowe na płaszczu (lub włazów rewizyjnych w części cylindrycznej zbiornika) umożliwia łatwą ich obsługę i eksploatację - zwłaszcza czyszczenie.

Zalecany czas kontaktu wody z powietrzem w tego typumieszaczach to T=40-60 s. Ze względu na wypełnienie mieszacza złożem pierścieniowym (pierścienie Białeckiego) zaleca się pomiar ciśnienia przed i za zbiornikiem, w celu badania wzrostu oporów na mieszaczu (czyszczenie zbiornika). Mieszacze dynamiczne zalecane są do napowietrzania wody surowej o zawartości żelaza poniżej 3 mg/l.

Czytaj więcej...

CENTRALNY MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, TYP ARC 1-7 WYKONANIE A, B

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne służą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze są niezbędnym elementem każdej instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do współpracy z zespołem filtrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS=6 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS=50°C.

Stanowią podstawowe urządzenie każdej instalacji uzdatniania wody. Właściwy dobór mieszacza wodno-powietrznego decyduje w sposób zasadniczy o skuteczności dalszych procesów uzdatniania wody pitnej. Zalecany czas kontaktu dla tego typu mieszaczy to T=120-180 s.

Stosowanie centralnych (na baterię filtrów) mieszaczy wodno-powietrznych doskonale zwiększa efektywność procesu napowietrzania wody (długi czas kontaktu), a także obniża koszty wykonania instalacji oraz ułatwia sposób właściwego opomiarowania procesu uzdatniania.

Czytaj więcej...

Zbiornik Hydroforowy, Typ HP 1-10 Wykonanie A, B

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki hydroforowe służą do utrzymania (stabilizacji) wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i zabezpieczenia odpowiedniego zapasu wody (magazynowanie wody). Zbiorniki hydroforowe stanowią jedno z podstawowych urządzeń stacji hydroforowych oraz stacji uzdatniania wody.

Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie A przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=6 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TS=20°C. Pionowe zbiorniki hydroforowe wykonanie B przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TS=20°C.

Czytaj więcej...

ZBIORNIKI HYDROFOROWE O DUŻYCH OBJĘTOŚCIACH

Czytaj więcej...

ZBIORNIKI HYDROFOROWE POZIOME I PIONOWE

Zbiorniki hydroforowe poziome i pionowe o dużych objętościach są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Czytaj więcej...

ZBIORNIK SPRĘŻONEGO POWIETRZA, TYP ZSP 2-11

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Zbiorniki sprężonego powietrza przeznaczone są do magazynowania i zapewnienia odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza. Zbiorniki sprężonego powietrza typu ZSP mogą być eksploatowane przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym PS=10 bar oraz minimalnej / maksymalnej dopuszczalnej temperaturze TSmin=0°C / TSmax=+80°C. Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane zbiorniki na inne parametry pracy (ciśnienia).

Czytaj więcej...

ODGAZOWYWACZ TERMICZNY KASKADOWY TYP KO I 1-6

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układzie technologicznym kotłów. Odgazowywacze stanowią jeden z podstawowych elementów zespołu uzdatniania wody w układach kotłowych wodnych oraz parowych. Odgazowywacze termiczne kaskadowe KO I bezpośrednio współpracują ze zbiornikami zasilającymi poziomymi typu ZZ I 1-12.

Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do pracy w instalacjach przy maksymalnym ciśnieniu roboczym Pr=0,04 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej Tr=120°C. Producent dopuszcza zmianę parametrów pracy odgazowywacza, dostosowując je do wymaganych parametrów pracy układu technologicznego.

Czytaj więcej...

ODGAZOWYWACZ TERMICZNY KASKADOWY TYP KO II 1-12

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układzie technologicznym kotłów. Odgazowywacze stanowią jeden z podstawowych elementów zespołu uzdatniania wody w układach kotłowych wodnych oraz parowych. Odgazowywacze termiczne kaskadowe KO II bezpośrednio współpracują ze zbiornikami zasilającymi poziomymi typu ZZ II 1-12.

Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do pracy w instalacjach przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C. Producent dopuszcza zmianę parametrów pracy odgazowywacza, dostosowując je do wymaganych parametrów pracy układu technologicznego.

Czytaj więcej...

ZBIORNIK ZASILAJĄCY POZIOMY TYP ZZ II 1-12

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Poziome zbiorniki zasilające stanowią element układów stabilizujących central cieplnych wodnych i parowych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej wykorzystywanej przy uzupełnianiu ubytków wody w centrali cieplnej. Poziome zbiorniki zasilające bezpośrednio współpracują z odgazowywaczami termicznymi typu KO II 1-12.

Poziome zbiorniki zasilające przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych lub parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C. Standardowe parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji technoligicznej.

Czytaj więcej...

ZBIORNIK ZASILAJĄCY POZIOMY TYP ZZ I 1-12

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Poziome zbiorniki zasilające stanowią element układów stabilizujących central cieplnych wodnych i parowych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej wykorzystywanej przy uzupełnianiu ubytków wody w centrali cieplnej. Poziome zbiorniki zasilające bezpośrednio współpracują z odgazowywaczami termicznymi typu KO I 1-6.

Poziome zbiorniki zasilające przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych lub parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C. Standardowe parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji technoligicznej.

Czytaj więcej...

WYMIENNIK POJEMNOŚCIOWY TYP WP6 1-10

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Wymienniki pojemnościowe WP6 przeznaczone są do podgrzewania wody dla celów socjalnych oraz przemysłowych. Wymienniki umożliwiają nagrzanie wody do temperatury 95°C. Czynnikiem grzewczym w wymienniku może być zarówno para jak i woda dostarczane z instalacji kotłowych parowych lub wodnych.

Wymienniki WP6 przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu roboczym dla przestrzeni międzyrurowej PR=0,6 MPa i przestrzeni rurowej PR=1,0 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej TR=165°C.

Czytaj więcej...

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY POZIOMY TYP ZPO 1-5 WYKONANIE A,B

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Poziome zasobniki ciepłej wody są urządzeniami służącymi do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru oraz do uzupełniania niedoborów ciepłej wody podczas szczytowego zapotrzebowania. Zasobniki są jednym z elementów węzłów cieplnych.

Poziome zasobniki ciepłej wody przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym dla wykonania A PS=6 bar dla wykonania B PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS=70°C. Parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji obiektu.

Czytaj więcej...

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY PIONOWY TYP ZPI 1-5 WYKONANIE A,B

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zasobniki ciepłej wody są urządzeniami służącymi do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru oraz do uzupełniania niedoborów ciepłej wody podczas szczytowego zapotrzebowania. Zasobniki są jednym z elementów węzłów cieplnych.

Pionowe zasobniki ciepłej wody przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym dla wykonania A PR=0,6 MPa dla wykonania B PR=1 MPa oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TR=70°C. Parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji obiektu.

Czytaj więcej...

POZIOMY ZASOBNIK PARY RUTHS’A, TYP ZPRA

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Poziome zasobniki pary Ruths’a są urządzeniami służącymi do akumulowania w wodzie ciepła w postaci pary. Zasobniki wykorzystuje się wówczas, gdy konieczne jest podwyższenie sprawności źródła pary (kocioł, wytwornica pary). Dzięki zasobnikowi źródło pary pracuje przy bardziej wyrównanym obciążeniu, ponieważ w przypadku chwilowego podwyższonego zapotrzebowania para pobierana jest jednocześnie z ze źródła pary i zasobnika.

Poziome zasobniki Ruths’a przeznaczone są do pracy w instalacjach parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=200°C. Ilość zakumulowanej pary w zasobniku uzależniona jest od jego pojemności oraz różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z zasobnika.

UWAGA: Parametry pracy zasobnika mogą być dostosowane do potrzeb instalacji technologicznej o innych wartościach ciśnienia i temperatury.

Czytaj więcej...

POZIOMY ZASOBNIK PARY RUTHS’A, TYP ZPRB

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Poziome zasobniki pary Ruths’a są urządzeniami służącymi do akumulowania w wodzie ciepła w postaci pary. Zasobniki wykorzystuje się wówczas, gdy konieczne jest podwyższenie sprawności źródła pary (kocioł, wytwornica pary). Dzięki zasobnikowi źródło pary pracuje przy bardziej wyrównanym obciążeniu, ponieważ w przypadku chwilowego podwyższonego zapotrzebowania para pobierana jest jednocześnie z ze źródła pary i zasobnika.

Poziome zasobniki Ruths’a przeznaczone są do pracy w instalacjach parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=200°C. Ilość zakumulowanej pary w zasobniku uzależniona jest od jego pojemności oraz różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z zasobnika.

UWAGA: Parametry pracy zasobnika mogą być dostosowane do potrzeb instalacji technologicznej o innych wartościach ciśnienia i temperatury.

Czytaj więcej...

PIONOWY ZASOBNIK PARY RUTHS’A, TYP ZPRC

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Pionowe zasobniki pary Ruths’a są urządzeniami służącymi do akumulowania w wodzie ciepła w postaci pary. Zasobniki wykorzystuje się wówczas, gdy konieczne jest podwyższenie sprawności źródła pary (kocioł, wytwornica pary). Dzięki zasobnikowi źródło pary pracuje przy bardziej wyrównanym obciążeniu, ponieważ w przypadku chwilowego podwyższonego zapotrzebowania para pobierana jest jednocześnie z ze źródła pary i zasobnika.

Pionowe zasobniki Ruths’a przeznaczone są do pracy w instalacjach parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=200°C. Ilość zakumulowanej pary w zasobniku uzależniona jest od jego pojemności oraz różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z zasobnika.

UWAGA: Parametry pracy zasobnika mogą być dostosowane do potrzeb instalacji technologicznej o innych wartościach ciśnienia i temperatury.

Czytaj więcej...