Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: zasilanie z wymiennika I stopnia, B: spust G-2 wewn., C: króciec termometru G-¾ wewn., D: króciec termometru G-¾ wewn., E: króciec czujnika G-1 wewn., F: wylot do instalacji C.W., G: króciec zaworu odpowietrzającego DN25, H: zasilanie z wymiennika II stopnia, J: króciec manometru G-½ wewn., K: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Pionowe zasobniki ciepłej wody są urządzeniami służącymi do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru oraz do uzupełniania niedoborów ciepłej wody podczas szczytowego zapotrzebowania. Zasobniki są jednym z elementów węzłów cieplnych.

Pionowe zasobniki ciepłej wody przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym dla wykonania A PR=0,6 MPa dla wykonania B PR=1 MPa oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TR=70°C. Parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji obiektu.

KONSTRUKCJA ZASOBNIKA

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,6 MPa dla wykonania A oraz 1,0 MPa dla wykonania B, a także temperatura obliczeniowa - 70°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Wewnętrzne powierzchnie zasobnika chronione są przed korozją za pomocą protektorów magnezowych, które dostarczane są ze zbiornikiem na wyraźne życzenie Zamawiającego. Istnieje również możliwość wykonania zasobnika w wersji ocynkowanej.

Zasobniki ZPI podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz wytyczną 2/8 do PED mieszacze zalicza się do urządzeń z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka inżynierska). Z tego względu zasobniki nie posiadają oznaczenia CE.

PODSTAWOWE WYMIARY ZASOBNIKÓW

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [m³] Wysokość całkowita H [mm] Wysokość płaszcza h [mm] Wsokość od podstawy do końca króćca „B” h1 [mm] Wysokość osi króćca „A” od podstawy h2 [mm] Króciec „A”, „H”, „F” dn [mm] Masa, wykonanie [kg]
A B
ZPI 1 700 0,70 2230 1500 150 600 50 270 304
ZPI 2 900 1,00 2150 1250 230 650 65 300 470
ZPI 3 1000 1,50 2400 1500 230 675 65 400 570
ZPI 4 1200 2,00 2300 1250 230 730 80 500 730
ZPI 5 1400 3,00 2800 1500 230 780 100 710 880
ZPI 6 1400 4,00 3200 200 230 750 100 780 950
ZPI 7 1800 6,10 3300 1750 250 800 150 950 1200
ZPI 8 2200 10,00 >3320 1500 300 960 150 1800 2200
UWAGA: Większe objętości zbiorników wykonywane są wg indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym. Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

  1. Na życzenie Zamawiającego zbiorniki wykonywane są z izolacją termiczną. Standardowa izolacja termiczna jest z wełny mineralnej o grubości 100 mm oraz poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.