Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

A. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE O DUŻYCH POWIERZCHNIACH FILTRACJI

Filtry ciśnieniowe pionowe o dużych powierzchniach filtracji są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS (bar), maksymalną / minimalną temperaturę dopuszczalną TS (°C),
 • wysokość części cylindrycznej (wysokość zasypania złoża),
 • rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych i zasypowych,
 • sposób zabezpieczenia antykorozyjnego (zestaw farb do malowania zewnętrznego i wewnętrznego).

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

Średnica nominalna DN [mm] Powierzchnia filtracyjna P [m²]
2500 4,90
2600 5,30
2700 5,70
2800 6,15
2900 6,60
3000 7,06
3200 8,00
3400 9,07
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

B. FILTRY CIŚNIENIOWE PIONOWE, DWUSEKCYJNE

Filtry ciśnieniowe pionowe, dwusekcyjne są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • wysokość części cylindrycznej (wysokość zasypania złoża dla każdej sekcji),
 • rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych i zasypowych.

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

Średnica nominalna DN [mm] Powierzchnia filtracyjna P [m²]
2000 6,28
2100 6,92
2200 7,60
2400 9,04
2600 10,60
2800 12,30
3000 14,12
3200 16,00
3400 18,14
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

C. FILTRY CIŚNIENIOWE, POZIOME

Filtry ciśnieniowe poziome są urządzeniami projektowanymi i wykonywanymi na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Typoszereg filtrów wykonywany jest na średnicach: DN2400, 2600, 2800, 3000. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • powierzchnię filtracyjną P w m²,
 • rodzaj układu filtracyjnego (lateralny, płytowy),
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych (płaszcz, dennice),
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych i zasypowych.

Zasady konstrukcyjne są identyczne jak w filtrach typu FCP (patrz karta F-1.0 oraz F-2.0).

UWAGA

 1. Filtry ciśnieniowe specjalne podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.
 2. Na filtry ciśnieniowe specjalne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.