Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

N1: wlot wody surowej i wylot wody popłucznej, N2: wylot wody uzdatnionej i wlot wody płucznej oraz powietrza do płukania, N3: króciec pod automatyczny zawór odpowietrzający, N4: króciec rezerwowy, N5: spust, M1: otwór zasypowy, M2: właz rewizyjny, W1: wyczystka

PODSTAWOWE WYMIARY FILTRÓW

Typ Średnica nominalna DN
[mm]
Wysokość całkowita H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] Króćce dn, dn’ [mm] Otwory zasypowe a/b [mm] Powierzchnia filtracyjna P [m²] Masa [kg]
A1 A2 A3 A2 A3 A1 A2 A3
FCP2 800 2463 2420 2337 300 824 2044 1974 50 176 / 256 0,50 290 295 300
FCP3 1000 2563 2521 2437 300 875 2094 2025 80 176 / 256 0,78 385 395 400
FCP4 1200 2715 2669 2540 350 925 2144 2025 100 176 / 256 1,13 525 535 540
FCP5 1400 2813 2772 2641 350 976 2196 2076 100 320 / 420 1,54 680 690 700
FCP6 1600 2967 2922 2741 400 1076 2246 2076 150 320 / 420 2,01 860 880 890
FCP7 1800 3067 3022 2841 400 1128 2296 2128 150 320 / 420 2,54 995 1020 1030
FCP8 2000 3171 3126 2945 400 1180 2348 2180 150 320 / 420 3,14 1445 1470 1485
FCP9 2100 3221 3176 2995 400 1205 2373 2205 150 320 / 420 3,46 1540 1570 1580
FCP10 2200 3271 3226 3045 400 1230 2398 2230 150 320 / 420 3,80 1675 1700 1710
FCP11 2400 3371 3326 3145 400 1280 2448 2280 150 320 / 420 4,52 1870 1900 1915
Uwaga: Filtry o parametrach nie objętych typoszeregiem wykonujemy według indywidualnych uzgodnień. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASTOSOWANIE
Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. A stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

KONSTRUKCJA FILTRA

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.

Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

  • ocynkowanie ogniowe, obustronne (dla średnic do DN2800 mm),
  • ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne (dla większych średnic),
  • wykładziną ebonitową (gumowanie).

Filtry ciśnieniowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.

Filtry o średnicy od DN2000 wsparte są na czterech podporach (Rys.1). Wiąże się z tym usytuowanie kątowe bocznych króćców przyłączeniowych w wykonaniu A2 oraz A3.

Filtr w wykonaniu A charakteryzuje układ filtracyjny lateralny (rurowy), wykonany dla filtrów do średnicy DN1400 mm w formie „gwiazdy” (Rys.2), a dla większych średnic w układzie równoległym (Rys.3). Laterale filtracyjne wykonane są z PVC ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,8 mm. Głowice filtracyjne to rurowe konstrukcje stalowe - ocynkowane. Na indywidualne życzenie klienta kompletna głowica filtracyjna wykonywana jest ze stali kwasoodpornej.

Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne filtra w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych i włazów, oraz wysokości części cylindrycznej (zasypowej) filtra.

UWAGA

  1. Producent dopuszcza dostosowanie konstrukcji ! ltra do wymogów Projektu Technologicznego Obiektu.

 

UWAGA

  1. Filtry typu FCP podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach ! ltrom nadawany jest znak CE.
  2. Na filtry FCP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.