Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

OPIS KRÓĆCÓW

N1: wlot wody surowej i wylot wody popłucznej, N2: wylot wody uzdatnionej i wlot wody płucznej oraz powietrza do płukania, N3: króciec pod automatyczny zawór odpowietrzający, N4: króciec rezerwowy, N5: spust, M1: otwór zasypowy, M2, M3: właz rewizyjny

PODSTAWOWE WYMIARY FLTRÓW

Typ Średnica nominalna DN [mm] Wysokość całkowita H [mm] h1 [mm] h2 [mm] h3 [mm] Króćce dn [mm] Otwory zasypowe a/b [mm] Powierzchnia filtracyjna P [m2] Masa [kg]
B C D C D B C D
FCP2 800 2548 2448 2501 300 926 2076 2129 50 176 / 256 0,50 380 390 385
FCP3 1000 2648 2548 2601 300 976 2126 2179 80 176 / 256 0,78 470 480 475
FCP4 1200 2798 2701 2751 350 1074 2174 2227 100 176 / 256 1,13 590 610 600
FCP5 1400 2902 2802 2855 350 1126 2226 2279 100 320 / 420 1,54 830 850 840
FCP6 1600 3052 2952 3005 400 1276 2276 2329 150 320 / 420 2,01 1045 1070 1065
FCP7 1800 3152 3052 3105 400 1326 2326 2379 150 320 / 420 2,54 1230 1270 1250
FCP8 2000 3256 3156 3209 400 1378 2378 2431 150 320 / 420 3,14 1665 1710 1690
FCP9 2100 3306 3206 3259 400 1403 2403 2456 150 320 / 420 3,46 1785 1830 1810
FCP10 2200 3356 3256 3309 400 1428 2428 2481 150 320 / 420 3,80 1940 1990 1970
FCP11 2400 3456 3356 3409 400 1478 2478 2531 150 320 / 420 4,52 2195 2250 2230
Uwaga: Filtry o parametrach nie objętych typoszeregiem wykonujemy według indywidualnych uzgodnień. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

ZASTOSOWANIE

Pionowe zbiorniki filtracyjne typu FCP wyk. B, C, D stanowią jedno z podstawowych urządzeń instalacji technologicznej uzdatniania wody. Po wypełnieniu odpowiednio dobranym złożem filtracyjnym i we współpracy z mieszaczami wodno-powietrznymi oraz innymi urządzeniami technologicznymi służą głównie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności itp.

KONSTRUKCJA FILTRA

W wykonaniu standardowym wszystkie elementy filtra ciśnieniowego (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niestopowych – atestowanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C nie może być przekroczone podczas eksploatacji filtra.

Filtr zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnątrz żywicą poliestrową z atestem PZH na kontakt z wodą pitną, na zewnątrz uniwersalną farbą do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych zestawów lakierniczych wewnętrznych (np. żywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnętrznym nawierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne życzenie klienta.

Producent oferuje także urządzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:

  • ocynkowanie ogniowe, obustronne (dla średnic do DN2800 mm),
  • ocynkowanie natryskowe, jedno lub dwustronne (dla większych średnic),
  • wykładziną ebonitową (gumowanie).

Filtry ciśnieniowe oferujemy także w wykonaniu ze stali austenitycznych.

Filtry o średnicy od DN 2000 wsparte są na czterech podporach. Wiąże się z tym usytuowanie kątowe bocznych króćców przyłączeniowych w wykonaniu C oraz D.

Filtr w wykonaniu B, C, D charakteryzuje układ filtracyjny płytowy, wykonany w postaci płaskiego dna wewnętrznego, w które wkręcone są sączki (dysze) filtracyjne w układzie trójkątnym. W standardzie stosowane są dysze z tworzywa sztucznego PP ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,5 mm lub s=0,2 mm. Filtr w wykonaniu B, C, D wyposażony jest w dodatkowy właz M3 umożliwiający rewizję wewnętrzną pod płytą filtracyjną.

Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne filtra w zakresie usytuowania i średnic króćców przyłączeniowych i włazów, oraz wysokości części cylindrycznej (zasypowej) filtra.

UWAGA

  1. Producent dopuszcza dostosowanie konstrukcji filtra do wymogów Projektu Technologicznego Obiektu.
  2. Różnica ciśnień przed i za złożem filtracyjnym nie może przekroczyć wartości ΔP=0,5 bar (płukanie filtra).

UWAGA

  1. Filtry typu FCP podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz jej wytycznymi zalicza się je do urządzeń produkowanych zgodnie z praktyką inżynierską. W szczególnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.
  2. Na filtry FCP posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.