Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: doprowadzenie pary, B: odbiór pary, C: spust, D: przelew, E: króciec zaworu bezpieczeństwa, F: króciec wodowskazu, G: króciec manometru, H: króciec termometru, J: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Poziome zasobniki pary Ruths’a są urządzeniami służącymi do akumulowania w wodzie ciepła w postaci pary. Zasobniki wykorzystuje się wówczas, gdy konieczne jest podwyższenie sprawności źródła pary (kocioł, wytwornica pary). Dzięki zasobnikowi źródło pary pracuje przy bardziej wyrównanym obciążeniu, ponieważ w przypadku chwilowego podwyższonego zapotrzebowania para pobierana jest jednocześnie z ze źródła pary i zasobnika.

Poziome zasobniki Ruths’a przeznaczone są do pracy w instalacjach parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=200°C. Ilość zakumulowanej pary w zasobniku uzależniona jest od jego pojemności oraz różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z zasobnika.

UWAGA: Parametry pracy zasobnika mogą być dostosowane do potrzeb instalacji technologicznej o innych wartościach ciśnienia i temperatury.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 10 bar oraz temperatura obliczeniowa - 200°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową.

Zasobnik jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw oraz gabaryty ustalane są indywidualnie z Zamawiającym. Zbiornik posiada wewnętrzną, perforowaną rurę, przez którą podawana jest do przestrzeni wodnej para. Ilość wody w zasobniku nie powinna przekroczyć 90% jego objętości. W górnej części zasobnika znajduje się kopuła z króćcem odbioru pary o konstrukcji umożliwiającej uzyskanie jak najbardziej suchej pary.

PODSTAWOWE WYMIARY ZASOBNIKÓW

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [m³] Długość płaszcza L [mm] Długość całkowita Lc [mm] Króciec „A”„C”„E” dn1 [mm] Króciec „B” dn2 [mm] Króciec „D” dn3 [mm] Masa [kg]
ZPRA 1 1200 5,0 4000 4780 100 125 40 1620
ZPRA 2 1400 6,2 3600 4380 100 125 40 2026
ZPRA 3 1600 8,0 3500 4500 100 125 40 2650
ZPRA 4 1600 10,0 4500 5500 100 125 40 3110
ZPRA 5 1800 15,0 5900 6880 100 200 50 5000
ZPRA 6 2000 20,0 6400 7480 100 200 50 6200
ZPRA 7 2200 25,0 6600 7780 100 200 50 8000
UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZASOBNIK PARY RUTHS’A