Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: doprowadzenie pary, B: odbiór pary, C: spust, D: przelew, E: króciec zaworu bezpieczeństwa, F: króciec wodowskazu, G: króciec manometru H: króciec termometru, J: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Pionowe zasobniki pary Ruths’a są urządzeniami służącymi do akumulowania w wodzie ciepła w postaci pary. Zasobniki wykorzystuje się wówczas, gdy konieczne jest podwyższenie sprawności źródła pary (kocioł, wytwornica pary). Dzięki zasobnikowi źródło pary pracuje przy bardziej wyrównanym obciążeniu, ponieważ w przypadku chwilowego podwyższonego zapotrzebowania para pobierana jest jednocześnie z ze źródła pary i zasobnika.

Pionowe zasobniki Ruths’a przeznaczone są do pracy w instalacjach parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=200°C. Ilość zakumulowanej pary w zasobniku uzależniona jest od jego pojemności oraz różnicy ciśnień na wejściu i wyjściu z zasobnika.

UWAGA: Parametry pracy zasobnika mogą być dostosowane do potrzeb instalacji technologicznej o innych wartościach ciśnienia i temperatury.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 10 bar oraz temperatura obliczeniowa - 200°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową.

Zbiornik posiada wewnętrzną, perforowaną rurę, przez którą podawana jest do przestrzeni wodnej para. Ilość wody w zasobniku nie powinna przekroczyć 90% jego objętości. W górnej części zasobnika znajduje się kopuła z króćcem odbioru pary o konstrukcji umożliwiającej uzyskanie jak najbardziej suchej pary.

PODSTAWOWE WYMIARY ZASOBNIKÓW

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [m³] Wysokość płaszcza h [mm] Wysokość całkowita H [mm] Króciec „A” „B” „C” „E” dn1 [mm] Króciec „D” dn2 [mm]
ZPRC 1 800 0,5 800 1896 25 20
ZPRC 2 800 1,0 1700 2796 32 20
ZPRC 3 1000 1,5 1500 2650 32 20
ZPRC 4 1200 2,0 1500 2750 40 20
UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.