Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji

Mieszacze wodno-powietrzne

MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, DYNAMICZNY, TYP ARDW 1-4 (Z WYPEŁNIENIEM)

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne, dynamiczne (z wypełnieniem pierścieniowym) służą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody.Przeznaczone są do indywidualnej współpracy z filtrem (np. odżelaziaczem) w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu Ps=6 bar oraz max / min temperaturze dopuszczalnej Ts=6°C do 20°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy (wymagany krótszy czas przetrzymania). Średni zalecany czas przetrzymania dla mieszaczy typu ARDW wynosi ok. 30 - 50 s. Stosuje się je najczęściej w sytuacji ograniczonych możliwości powierzchniowych obiektu. Zastosowane połączenie kołnierzowe na płaszczu umożliwia ich łatwą obsługę i eksploatację - zwłaszcza czyszczenie i konserwację.

Czytaj więcej...

DYNAMICZNY MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY CENTRALNY, STOJĄCY, TYP ARD 1-5

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Dynamiczne mieszacze wodno-powietrzne centralne, stojące służą do napowietrzania wody uzdatnionej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do współpracy z filtrem (odżelaziaczem) lub zespołem % ltrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym ciśnieniu roboczym Ps=6 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej Ts=50°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej powierzchni zabudowy. Stosuje się je najczęściej w sytuacji ograniczonych możliwości powierzchniowych obiektu. Zastosowane połączenie kołnierzowe na płaszczu (lub włazów rewizyjnych w części cylindrycznej zbiornika) umożliwia łatwą ich obsługę i eksploatację - zwłaszcza czyszczenie.

Zalecany czas kontaktu wody z powietrzem w tego typumieszaczach to T=40-60 s. Ze względu na wypełnienie mieszacza złożem pierścieniowym (pierścienie Białeckiego) zaleca się pomiar ciśnienia przed i za zbiornikiem, w celu badania wzrostu oporów na mieszaczu (czyszczenie zbiornika). Mieszacze dynamiczne zalecane są do napowietrzania wody surowej o zawartości żelaza poniżej 3 mg/l.

Czytaj więcej...

CENTRALNY MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, TYP ARC 1-7 WYKONANIE A, B

Czytaj więcej...

ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne służą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza. Mieszacze są niezbędnym elementem każdej instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do współpracy z zespołem filtrów w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu PS=6 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS=50°C.

Stanowią podstawowe urządzenie każdej instalacji uzdatniania wody. Właściwy dobór mieszacza wodno-powietrznego decyduje w sposób zasadniczy o skuteczności dalszych procesów uzdatniania wody pitnej. Zalecany czas kontaktu dla tego typu mieszaczy to T=120-180 s.

Stosowanie centralnych (na baterię filtrów) mieszaczy wodno-powietrznych doskonale zwiększa efektywność procesu napowietrzania wody (długi czas kontaktu), a także obniża koszty wykonania instalacji oraz ułatwia sposób właściwego opomiarowania procesu uzdatniania.

Czytaj więcej...