Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: króciec do pompy, B: króciec parowy, C: króciec przelewowy, D: króciec zaworu bezpieczeństwa, E: króciec zaworu pływakowego DN50, F: króciec pod odgazowywacz, G: spust, H: króciec manometru G-1, J: króciec poboru próbek G-1, K: króciec wodowskazu DN25, L: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Poziome zbiorniki zasilające stanowią element układów stabilizujących central cieplnych wodnych i parowych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej wykorzystywanej przy uzupełnianiu ubytków wody w centrali cieplnej. Poziome zbiorniki zasilające bezpośrednio współpracują z odgazowywaczami termicznymi typu KO II 1-12.

Poziome zbiorniki zasilające przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych lub parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C. Standardowe parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji technoligicznej.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Wszystkie podstawowe elementy zbiornika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,4 bar oraz temperatura obliczeniowa - 120°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Istnieje również możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej.

Zbiornik zasilający jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

IZOLACJA TERMICZNA ZBIORNIKA

Standardowo izolacja termiczna wykonywana jest z wełny mineralnej o grubości 100 mm. Na zewnątrz wykonywany jest ochronny płaszcz izolacji, standardowo z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm.

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW ZASILAJĄCYCH

Typ Średnica nominalna DN[mm] Pojemność V [m³] Długość całkowita Lc [mm] Długość płaszcza L [mm] Wysokość całkowita (bezpodpór) Hc[mm] Króciec pod odgazowywacz „F” dn3 [mm] Króćce „A” „B” „G" dn1 [mm] Króćce „C” „D” dn2 [mm] Masa [kg]
ZZ II 1 1600 9,20 5100 4000 1770 600 80 65 1778
ZZ II 2 1600 10,20 5600 4500 1770 600 100 80 1925
ZZ II 3 1600 11,80 6350 5250 1770 600 100 80 2122
ZZ II 4 1600 13,30 7100 6000 1770 600 100 80 2331
ZZ II 5 1800 11,90 5200 4000 1990 800 100 80 2172
ZZ II 6 1800 13,20 5700 4500 1990 800 100 80 2312
ZZ II 7 1800 15,00 6450 5250 1990 800 125 100 2564
ZZ II 8 1800 17,00 7200 6000 1990 800 125 100 2795
ZZ II 9 2000 16,50 5800 4500 2190 1000 125 100 2678
ZZ II 10 2000 18,80 6550 5250 2190 1000 125 125 2922
ZZ II 11 2000 21,20 7300 6000 2190 1000 125 125 3186
ZZ II 12 2000 25,90 8300 7000 2190 1000 125 150 3508
UWAGA: Wielkość, ilość króćców przyłączeniowych oraz wielkość króćca pod odgazowywacz termiczny może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.