Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: zasilanie z wymiennika I stopnia, B: spust G-2 wewn., C: króciec termometru G-¾ wewn., D: króciec termometru G-¾ wewn., E: króciec technologiczny G-2 wewn., F: wylot do instalacji C.W., G: króciec zaworu odpowietrzającego DN25, H: zasilanie z wymiennika II stopnia, J: króciec manometru G-½ wewn., K: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Poziome zasobniki ciepłej wody są urządzeniami służącymi do magazynowania zapasów ciepłej wody podczas niskiego poboru oraz do uzupełniania niedoborów ciepłej wody podczas szczytowego zapotrzebowania. Zasobniki są jednym z elementów węzłów cieplnych.

Poziome zasobniki ciepłej wody przeznaczone są do pracy w instalacjach c.w. przy maksymalnym ciśnieniu dopuszczalnym dla wykonania A PS=6 bar dla wykonania B PS=10 bar oraz maksymalnej temperaturze dopuszczalnej TS=70°C. Parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji obiektu.

KONSTRUKCJA ZASOBNIKA

Wszystkie podstawowe elementy zasobnika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 6 bar dla wykonania A oraz 10 bar dla wykonania B, a także temperatura obliczeniowa - 70°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zasobnika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Wewnętrzne powierzchnie zasobnika chronione są przed korozją za pomocą protektorów magnezowych, które dostarczane są ze zbiornikiem na wyraźne życzenie Zamawiającego. Istnieje również możliwość wykonania zasobnika w wersji ocynkowanej.

Zasobnik jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

Zasobniki ZPO podlegają dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nią oraz wytyczną 2/8 do PED mieszacze zalicza się do urządzeń z obszaru art. 3 ust. 3, Tablica 4 (uznana praktyka inżynierska). Z tego względu zasobniki nie posiadają oznaczenia CE.

PODSTAWOWE WYMIARY ZASOBNIKÓW

Typ Średnica nominalna DN [mm] Pojemność V [m³] Długość całkowita Lc [mm] Długość płaszcza L [mm] Wysokość całkowita (bez podpór) Hc [mm] Króciec „A”„H”,„F”,„G” (gwint wewn.) [mm] Masa, wykonanie [kg]
A B
ZPO 1 1000 1,50 2220 1500 1260 3” 380 500
ZPO 2 1200 2,00 2320 1500 1460 4” 460 620
ZPO 3 1200 2,50 2520 1700 1460 4” 490 700
ZPO 4 1200 3,00 2820 2000 1460 4” 540 820
ZPO 5 1400 4,00 2920 2000 1660 4” 750 1100
UWAGA: Większe objętości zbiorników wykonywane są wg indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym. Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

  1. Na życzenie Zamawiającego zbiorniki wykonywane są z izolacją termiczną. Standardowa izolacja termiczna jest z wełny mineralnej o grubości 100 mm oraz poszyciem zewnętrznym z blachy ocynkowanej.