Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
TECHNOLOGICAL CARD

TECHNOLOGICAL CARD

 

 

 

OPIS KRÓĆCÓW
A: doprowadzenie pary, B: odbiór pary, C: spust, D: przelew, E: króciec zaworu bezpieczeństwa, F: króciec wodowskazu, G: króciec manometru H: króciec termometru, J: otwór rewizyjny

USE

Horizontal Ruths' steam storage reservoirs are devices used for heat storing in water in form of steam. They are used when raising steam source's efficiency is necessary (boiler, steam generator). Thanks to this reservoir the steam source works at more equalized load, because while instantaneous raised requirement the steam is absorbed from the steam source and the reservoir at the same time.
Horizontal Ruths' reservoirs are to work in steam systems at maximum working pressure PS = 10bar and maximum working temperature TS=200°C. The amount of the stored steam in the reservoir depends on its capacity and the defferential pressure at reservoir input and output.

RESERVOIR CONSTRUCTION

All basic reservoir elements (jacket, elipsoidal bottom head, manholes, connectors, etc.) are made of low-carbon steel – certified. Design pressure - 10bar and design temperature - 200°C cannot be exceeded while exploiting the reservoir. The storage reservoir is protected against the corrosion externally with universal primer coat.
Reservoir has internal, perforated pipe, through which steam is provided to the water space. The amount of water in reservoir shouldn't exceed 90% of its volume. In the upper part of the storage reservoir there is a dome with steam reception connector of construction which allows getting the most dry steam.

RESERVOIRS BASIC DIMENSIONS

Type Nominal diameter
DN [mm]
Capacity
V [m³]
Jacket height
h [mm]
Total height
H [mm]
Connector "A" "B" "C" "E"
dn1 [mm]
Connector "D"
dn2 [mm]
ZPRC 1 800 0,5 800 1896 25 20
ZPRC 2 800 1,0 1700 2796 32 20
ZPRC 3 1000 1,5 1500 2650 32 20
ZPRC 4 1200 2,0 1500 2750 40 20
NOTE: Size and amount of connection sockets can be changed acc. to individual Buyer's guidelines.
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.