Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: króciec tłoczny, B: króciec ssący, C: króciec przelewowy, D: króciec spustowy, E: króciec oddechowy, F: otwór sondy pomiarowej, G: otwór rewizyjny

ZASTOSOWANIE

Poziome, podziemne, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Poziome, naziemne zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody dla celów przeciwpożarowych. Stanowią również rezerwuar dla wody do płukania układu technologicznego na SUW.

UWAGA: Zbiorniki nie mogą być stosowane pod ciągami komunikacyjnymi (zbiorniki „nienajazdowe”).

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Podziemne, poziome, jednokomorowe zbiorniki retencyjne wykonywane są ze stali niskowęglowych, atestowanych. Płaszcz zbiornika wykonywany jest w kształcie poziomego walca zamkniętego z obydwu stron płaskimi, żebrowanymi dnami lub dnami o małej wypukłości (zależne od średnicy zbiornika). W płaszczu zbiornika znajduje się właz rewizyjny DN700 o konstrukcji przystosowanej do zakopania. Właz zamykany jest zewnętrzną szczelną pokrywą. Wewnątrz włazu znajduje się dodatkowa pokrywa, zabezpieczająca przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń w przypadku rozszczelnienia pokrywy zewnętrznej. W górnej części zbiornika znajdują się dwa króćce oddechowe z układem filtrowania powietrza. Wielkość oraz ilość króćców podaje rysunek. Wytwórca dopuszcza zmianę ilości, wielkości oraz usytuowania króćców na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Wewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczone są przed korozją farbą o nazwie „BRANTHO-KORRUX” z atestem PZH na kontakt z wodą pitną lub innym zestawem lakierniczym. Na zewnątrz zbiornik zabezpieczony jest odpowiednią warstwą lakieru bitumicznego - dwuskładnikową emalią epoksydową.

TRANSPORT POSADOWIENIE I MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Zbiorniki dostarczane są na miejsce eksploatacji kompletnie wykonane. Ich montaż ogranicza się do posadowienia na przygotowanym fundamencie oraz podłączenia króćców do instalacji.

Posadowienie zbiornika należy przeprowadzić zgodnie z odrębnym projektem budowlanym, uwzględniającym miejsce i warunki jego zainstalowania z tym, że winien on spoczywać na betonowej podstawie, obejmującej całą długość zbiornika oraz minimum ⅓ jego obwodu, lub kolebie ziemnej wykonanej w gruncie ustabilizowanym, obejmującej ½ obwodu.

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Pojemność V [m³] Średnica nominalna DN [mm] Długość zbiornika L [mm] Orientacyjna masa zbiornika [kg]
ZRL 1 25 2500 5700 2100
2800 4650 2000
ZRL 2 35 2500 7750 2800
2800 6000 2680
ZRL 3 50 2500 10850 3900
2800 8640 3780
ZRL 4 80 3300 10000 6450
ZRL 5 100 3000 14100 7350
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJĘTE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objętości nie określonej w typoszeregu wykonywane są na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

  • pojemność nominalną zbiornika,
  • średnicę lub długość zbiornika,
  • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych,
  • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych.

UWAGA

  1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.