Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

N1: króciec tłoczny, N2: króciec spustowy, N3: króciec przelewowy, N4: króciec ssący, N5: króciec spustu zerowego, L1: króciec sondy pomiarowej, M1: właz rewizyjny górny, M2: właz rewizyjny dolny

ZASTOSOWANIE:

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. Są także rezerwuarem wody do płukania układu technologicznego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH:

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:

 • na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą,
 • w dolnej części płaszcza właz okrągły.

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PN10 lub PN16 i znajdują się w płaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelność połączeń spawanych elementów prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną (MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest próbie szczelności umożliwiającej sprawdzenie spoin montażowych.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy cynkowanej - lakierowanej, aluminiowej lub nierdzewnej.

Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej.

TRANSPORT ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH:

Zbiorniki są dostarczane na miejsce eksploatacji w sprefabrykowanych elementach. Ich częściowa prefabrykacja u wykonawcy umożliwia w sposób szybki i precyzyjny złożenie zbiornika na placu budowy. Izolacja termiczna i płaszcz zewnętrzny montowane są zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie i przeprowadzeniu próby szczelności.

Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku zbiornika.

UWAGA

 1. Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika.

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Pojemność V [m³] Średnica nominalna DN [mm] Średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1 [mm] Wysokość całkowita H [mm] Wysokość (przelew) h1 [mm] Wysokość (tłoczenie) h2 [mm] Wysokość płaszcza h3 [mm] Orientacyjna masa zbiornika [kg]
bez izolacji z izolacją
ZRPDO 1 200 5700 5940 9600 7800 7900 8000 11500 13000
ZRPDO 2 250 5700 5940 11600 9800 9900 10000 13000 15000
ZRPDO 3 300 8500 8740 6500 5250 5400 5500 18500 19600
ZRPDO 4 400 8500 8740 8500 7000 7200 7500 21900 23200
ZRPDO 5 500 12000 12240 6000 4300 4400 4500 25000 27000
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KRÓĆCE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Króciec tłoczny „N1” [mm] Króciec spustowy „N2” [mm] Króciec przelewowy „N3” [mm] Króciec ssący „N4” [mm] Króciec sondy pomiarowej „L1” [cal] Właz rewizyjny w dachu „M1” [mm] Właz rewizyjny w płaszczu „M2” [mm] Spust zerowy „N5” [mm]
ZRPDO 1 150 200 200 200 13 500/600 600 50
ZRPDO 2 150 200 200 200
ZRPDO 3 200 200 250 300
ZRPDO 4 200 200 250 300
ZRPDO 5 250 250 250 300
UWAGA: Średnice króćców przyłączeniowych mogą być wykonywane indywidualnie, wg zamówienia, zgodnie z projektem instalacyjnym. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJĘTE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objętości nie określonej w typoszeregu wykonywane są na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • pojemność nominalną zbiornika,
 • średnicę lub wysokość zbiornika,
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych,
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych,
 • miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewnętrzny, zbiornik stojący w budynku).

UWAGA

 1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DUŻEJ OBJĘTOŚCI

Typ DF [mm]
ZRPDO 1 5900
ZRPDO 2 5900
ZRPDO 3 8700
ZRPDO 4 8700
ZRPDO 5 12200
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

UWAGA

 1. Powyższe wytyczne służą do opracowania projektu konstrukcyjnego fundamentu.
 2. Wysokość „a” i „b” określane indywidualnie dla danej lokalizacji zbiornika.
 3. Przykładowe naciski na fundament: dla zbiornika V=250 m³ wynoszą P=0,07 MPa, dla zbiornika V=200 m³ wynoszą P=0,06 MPa.
 4. Opaskę odprowadzającą wody deszczowe z płaszcza zbiornika wg własnych rozwiązań wykonuje zamawiający lub wykonawca fundamentu.
 5. Wymiary na rysunku „WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO” podano w cm.