Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: króciec tłoczny DN80, B: króciec ssący DN100, C: króciec przelewowy DN100, D: króciec spustowy DN100, E: króciec oddechowy DN100, F: otwór rewizyjny DN700

ZASTOSOWANIE

Poziome, naziemne, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Poziome, naziemne zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody dla celów przeciwpożarowych. Stanowią również rezerwuar dla wody do płukania układu technologicznego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Naziemne, poziome, jednokomorowe zbiorniki retencyjne wykonywane są ze stali niskowęglowych, atestowanych. Płaszcz zbiornika wykonywany jest w kształcie poziomego walca zamkniętego z obydwu stron płaskimi, żebrowanymi dnami lub dnami o małej wypukłości (zależne od średnicy zbiornika). W płaszczu zbiornika znajduje się właz rewizyjny N500. Właz zamykany jest zewnętrzną szczelną pokrywą. W górnej części zbiornika znajdują się dwa króćce oddechowe z układem filtrowania powietrza. Wielkość oraz ilość pozostałych króćców podaje rysunek. Wytwórca dopuszcza zmianę ilości, wielkości oraz usytuowania króćców na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego.

Wewnętrzne powierzchnie zbiornika zabezpieczone są przed korozją farbą o nazwie „BRANTHO-KORRUX” z atestem PZH na kontakt z wodą pitną , lub inną, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na zewnątrz zbiornik zabezpieczony jest odpowiednią warstwą lakieru bitumicznego. Zbiornik izolowany jest termicznie warstwą wełny mineralnej chronionej płaszczem z blachy cynkowanej trapezowej, aluminiowej lub nierdzewnej. Zbiornik wsparty jest na dwóch stalowych podporach. Rozstaw podpór oraz ich gabaryty podawane są przez wytwórcę indywidualnie dla każdego zbiornika.

TRANSPORT POSADOWIENIE I MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Zbiorniki dostarczane są na miejsce eksploatacji kompletnie wykonane wraz z pomostem oraz podporami. Ich montaż ogranicza się do posadowienia na przygotowanym fundamencie, założenia podestu i drabiny oraz podłączenia króćców do instalacji.

Posadowienie zbiornika należy przeprowadzić zgodnie z odrębnym projektem budowlanym, uwzględniającym miejsce i warunki jego zainstalowania.

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Pojemność V [m³] Średnica nominalna DN [mm] Długość zbiornika L [mm] Orientacyjna masa zbiornika [kg]
ZRN 1 25 2500 5700 2100
2800 4650 2000
ZRN 2 35 2500 7750 2800
2800 6000 2680
ZRN 3 50 2500 10850 3900
2800 8640 3780
Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJĘTE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objętości nie określonej w typoszeregu wykonywane są na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

  • pojemność nominalną zbiornika,
  • średnicę lub długość zbiornika,
  • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych,
  • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych.

UWAGA

  1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT POZIOMEGO NAZIEMNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO