Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

OPIS KRÓĆCÓW

A: króciec tłoczny, B: króciec spustowy, C: króciec przelewowy, D: króciec ssący, E: króciec sondy pomiarowej, F: otwór rewizyjny górny, G: otwór rewizyjny dolny

ZASTOSOWANIE

Pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt małą wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych. Są także rezerwuarem wody do płukania układu filtracyjnego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Pionowe zbiorniki retencyjne wykonane są z elementów stalowych (stal nierdzewna), atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyjne:

 • na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą,
 • w dolnej części płaszcza właz okrągły.

Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika wchodzi również wewnętrzne orurowanie wykonane również ze stali nierdzewnej.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PO=1,0 MPa i znajdują się w płaszczu zbiornika.

Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u producenta metodą penetracyjną.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej o grubości g=100 mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o grubości g=100 mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej ocynkowanej lakierowanej w wybranym kolorze w palecie RAL lub z blachy nierdzewnej.

Powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne zbiornika po wykonaniu są trawione i pasywowane.

TRANSPORT ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

W zależności od pojemności zbiornika retencyjnego oraz odległości od miejsca jego eksploatacji zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach. Izolacja termiczna i płaszcz zewnętrzny montowane są zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na fundamencie.

Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce eksploatacji specjalistycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku zbiornika.

UWAGA

 1. Wytyczne do projektowania fundamentu pod zbiornik dostarcza producent zbiornika.
 2. Zbiorniki wykonywane są w dwóch wykonaniach nominalnych:
  • wykonanie A dla DN=4500 mm (o objętości całkowitej 100 m3),
  • wykonanie B dla DN=4800 mm (o objętości użytkowej 100 m3).

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Pojemność całkowita V [m³] Średnica nominalna DN [mm] Średnica zewnętrzna (z izolacją) DN1 [mm] Wysokość całkowita H [mm] Wysokość (przelew) h1 [mm] Wysokość (tłoczenie) h2 [mm] Wysokość płaszcza h3 [mm] Orientacyjna masa zbiornika [kg]
Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie A Wykonanie B Wykonanie A Wykonanie B bez izolacji z izolacją
ZRP 1 50 58 4500 4800 4740 5040 4200 3000 3100 3200 5000 5300
ZRP 2 75 87 4500 4800 4740 5040 5800 4600 4700 4800 6000 6400
ZRP 3 100 114 4500 4800 4740 5040 7300 6100 6200 6300 6900 7400
ZRP 4 125 144,7 4500 4800 4740 5050 9000 7800 7900 8000 7800 8400
ZRP 5 150 171,8 4500 4800 4740 5050 10500 9300 9400 9500 8900 9600
Większe objętości zbiorników wykonywane są wg innego typoszeregu. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KRÓĆCE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Typ Króciec tłoczny „A” [mm] Króciec spustowy „B” [mm] Króciec przelewowy „C” [mm] Króciec ssący „D” [mm] Króciec sondy pomiarowej „E” [cal] Właz rewizyjny w dachu „F” [mm] Właz rewizyjny w płaszczu „G” [mm]
ZRP 1 80 100 100 100 11 500/600 600
ZRP 2 100 100 150 150
ZRP 3 100 100 150 150
ZRP 4 100 100 150 150
ZRP 5 150 150 200 200
UWAGA: Średnice i usytuowanie króćców przyłączeniowych mogą być wykonywane indywidualnie, wg zamówienia, zgodnie z projektem instalacyjnym. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

KONSTRUKCJE NIE OBJĘTE TYPOSZEREGIEM

Zbiorniki retencyjne o objętości nie określonej w typoszeregu wykonywane są na podstawie indywidualnych wytycznych Zamawiającego. W przypadku zamówienia należy podać następujące informacje:

 • pojemność nominalną zbiornika,
 • średnicę lub wysokość zbiornika,
 • wielkość, ilość oraz usytuowanie króćców przyłączeniowych,
 • wielkość oraz ilość włazów rewizyjnych,
 • miejsce eksploatacji zbiornika (zbiornik zewnętrzny, zbiornik stojący w budynku).

UWAGA

 1. Na zbiorniki retencyjne posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

UWAGA

 1. Powyższe wytyczne służą do opracowania projektu konstrukcyjnego fundamentu.
 2. Wysokość „a” i „b” określane indywidualnie dla danej lokalizacji zbiornika.
 3. Przykładowe naciski na fundament: dla zbiornika V=100 m3 wynoszą PDN450=0,068 MPa i PDN480=0,06 MPa.
 4. Opaskę odprowadzającą wody deszczowe z płaszcza zbiornika wg własnych rozwiązań wykonuje zamawiający lub wykonawca fundamentu.
 5. Wymiary na rysunku „WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO” podano w cm.