Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

 

 

 

 

OPIS KRÓĆCÓW
A: kolektor dopływu pary, B: dopływ wody zmiękczonej, C: króciec odpowietrzający, D: króciec dopływu kondensatu, E: króciec termostatu
DN25, F: króciec pod termometr G-¾, G: króciec pod manometr G-½, H: króciec do chłodnicy

ZASTOSOWANIE
Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układzie technologicznym kotłów. Odgazowywacze stanowią jeden z podstawowych elementów zespołu uzdatniania wody w układach kotłowych wodnych oraz parowych. Odgazowywacze termiczne kaskadowe KO I bezpośrednio współpracują ze zbiornikami zasilającymi poziomymi typu ZZ I 1-12.
Odgazowywacze termiczne kaskadowe przeznaczone są do pracy w instalacjach przy maksymalnym ciśnieniu roboczym Pr=0,04 MPa oraz maksymalnej temperaturze roboczej Tr=120°C. Producent dopuszcza zmianę parametrów pracy odgazowywacza, dostosowując je do wymaganych parametrów pracy układu technologicznego.


KONSTRUKCJA ODGAZOWYWACZA
Wszystkie podstawowe elementy odgazowywacza (płaszcz, dno elipsoidalne, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Zespół kaskad wykonywany jest również ze stali węglowych lub na wyraźne życzenie Zamawiającego ze stali nierdzewnych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,04 MPa a także temperatura obliczeniowa - 120°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji odgazowywacza. Odgazowywacz termiczny jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Istnieje również możliwość wykonania odgazowywacza w wersji ocynkowanej. Konstrukcja odgazowywacza może byc dostosowana do potrzeb instalacyjnych obiektu.


PODSTAWOWE WYMIARY ODGAZOWYWACZY

UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Większe wydajności odgazowywaczy - patrz karta katalogowa nr OT-2.0. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.

Typ Średnica
nominalna DN
[mm]
Pojemność
V [m³]
Wysokość
całkowita H
[mm]
Wysokość
płaszcza h
[mm]
Króciec„A”
[mm]
Króciec„B”
[mm]
Króciec„C”
[mm]
Króciec„D”
[mm]
Zalecany
zakres wydaj-
ności [m³/h]
Masa [kg]
KO I 1 300 0,10 1700  1500 50 32 40 32 1-2 100
KO I 2 300 0,15 2200 2000 65 40 40 40 1,5-3 125
KO I 3 400 0,18 1750 1500 50 40 40 40 2,5-4 155 
KO I 4 400 0,25 2250 2000 65 50 40 50 3,5-6 180 
KO I 5 500 0,40 2250 2000 65 50 50 50 5,0-8,0 235 
KO I 6 500 0,50 2750 2500 80 65 50 65 6,0-10 275 
UWAGA: Wielkość oraz ilość króćców przyłączeniowych może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Większe wydajności odgazowywaczy - patrz karta katalogowa nr OT-2.0. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.           

 

UWAGA
1. Producent wykonuje również odgazowywacze o innej konstrukcji i zasadzie działania (dyszowe, próżniowe i.t.d.) wg indywidualnych dokumentacji konstrukcyjnych (uzgodnionych z Zamawiającym).