Strona może przechowywać informacje w komputerze Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest określona pomocą ustawień przeglądarki. Polityka przechowywania informacji
KARTA KATALOGOWA

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ

 

 

 

OPIS KRÓĆCÓW
A: króciec do pompy, B: króciec parowy, C: króciec przelewowy, D: króciec zaworu bezpieczeństwa, E: króciec zaworu pływakowego
DN50, F: króciec pod odgazowywacz, G: spust, H: króciec manometru G-1, J: króciec poboru próbek G-1, K: króciec wodowskazu
DN25, L: otwór rewizyjny

 

ZASTOSOWANIE
Poziome zbiorniki zasilające stanowią element układów stabilizujących central cieplnych wodnych i parowych. Służą do gromadzenia uzdatnionej wody odgazowanej wykorzystywanej przy uzupełnianiu ubytków wody w centrali cieplnej. Poziome zbiorniki zasilające bezpośrednio współpracują z odgazowywaczami termicznymi typu KO I 1-6.
Poziome zbiorniki zasilające przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych lub parowych przy maksymalnym ciśnieniu roboczym PS=0,4 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TS=120°C. Standardowe parametry pracy zbiornika moga byc dostosowane (zmienione) do potrzeb instalacji technoligicznej.

 

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA
Wszystkie podstawowe elementy zbiornika (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy, króćce, itp.) wykonane są ze stali niskowęglowych - atestowanych. Ciśnienie obliczeniowe - 0,4 bar oraz temperatura obliczeniowa - 120°C nie mogą być przekroczone podczas eksploatacji zbiornika. Zbiornik jest zabezpieczony antykorozyjnie od zewnątrz uniwersalną farbą podkładową. Istnieje również możliwość wykonania zbiornika w wersji ocynkowanej.
Zbiornik zasilający jest posadowiony na dwóch podporach, których rozstaw (L1) oraz gabaryty wysokościowe (HP) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

 

IZOLACJA TERMICZNA ZBIORNIKA
Standardowo izolacja termiczna wykonywana jest z wełny mineralnej o grubości 100 mm. Na zewnątrz wykonywany jest ochronny płaszcz izolacji, standardowo z blachy ocynkowanej o grubości 0,7 mm.

 

PODSTAWOWE WYMIARY ZBIORNIKÓW ZASILAJĄCYCH

Typ Średnica
nominalna DN
[mm]
Pojemność
V [m3]
Długość całko-
wita Lc [mm]
Długość płasz-
cza L [mm]
Wysokość
całkowita (bez
podpór) Hc
[mm]
Króciec pod
odgazowywacz
„F” dn3 [mm]
Króćce„A”„B”„G”
dn1 [mm]
Króćce„C”„D”
dn2 [mm]
Masa [kg]
ZZ I 1 1000 2,30 3290 2500 1150 300 50 50 585
ZZ I 2 1000 2,60 3790 3000 1150 300 50 50 642
ZZ I 3 1000 3,40 4790 4000 1150 300 50 50 753
ZZ I 4 1000 3,80 5290 4500 1150 300 50 50 811
ZZ I 5 1200 4,50 4390 3500 1360 400 65 65 1010
ZZ I 6 1200 5,00 4890 4000 1360 400 80 65 1108
ZZ I 7 1200 5,60 5390 4500 1360 400 80 65 1193
ZZ I 8 1200 6,40 6140 5250 1360 400 80 65 1317
ZZ I 9 1400 6,20 4490 3500 1560 500 80 65 1279
ZZ I 10 1400 6,90 4990 4000 1560 500 80 65 1379
ZZ I 11 1400 7,70 5490 4500 1560 500 80 65 1481
ZZ I 12 1400 8,90 6240 5250 1560 500 80 65 1623
UWAGA: Wielkość, ilość króćców przyłączeniowych oraz wielkość króćca pod odgazowywacz termiczny może zostać zmieniona wg indywidualnych wytycznych Zamawiającego. Dla podanych wymiarów przyjmuje się tolerancje zgodne z obowiązującymi przepisami.